Заготовка на въздухопроводи!

"Томико Венто" изработва качествена въздухопроводна мрежа:

 a) по проект

б)  по задание на Възложителя

в)  по размери от обекта