• гр. Пловдив, бул.”Александър Стамболийски”33 (зад магазин
  • 032/259886

Блог

  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод
  • Вентилация в завод

Вентилация в завод “ИСКРА” – гр. Първомай

Изградихме три броя локални аспирационни системи в “ИСКРА” ООД – гр. Първомай.

Read more

КЛИЕНТИ

“АГРИЯ” АД

“КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД

“МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

“ВАТТС ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

“БРИЛЯНТ” АД

“БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД

“ШЕТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

“СИГМАРЕФ” ЕООД

“ПРОКС-2” ООД

“ТРЕНД БЪЛГАРИЯ” ЕАД

“ЖОЕЛ СТИЛ” ЕООД

“ЕВРОМЕС” ООД

“ГАЛУС 2004” ООД

“ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО”

И МНОГО ДРУГИ

Заготовка на въздухопроводи!

“Томико Венто” изработва качествена въздухопроводна мрежа:

 a) по проект

б)  по задание на Възложителя

в)  по размери от обекта