• гр. Пловдив, бул.”Александър Стамболийски”33 (зад магазин
  • 032/259886

Предмет на дейност

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вентилацията е организиране на въздухообмен с цел осигуряване и контролиране на определени качества на въздуха (температура, влажност и др.) и концентрации на прах, отровни газове и пари. Вентилацията може да бъде общообменна и локална, нагнетателна и смукателна (аспирация).

* Проектиране и изграждане на вентилационно и климатично оборудване на всички видове обекти: жилищни, промишлени, културно - битови и търговски;

* Сервизно поддържане на монтираните съоръжения;

* Ремонтна дейност;

* Производство на въздухопроводни системи от поцинкована ламарина и аксесоари за тях - изработваме/заготвяме въздуховоди от ламарина, боксове за вентилатори, филтри, шумозаглушители, кухненски смукатели, вентилационни решетки, крепежни елементи и др. аксесоари.